• Bonjour + 5.
  Boussa a toi 1 bon ;)

  _______________________$$$$$
  _______________________$____$
  _______________________$$$$_$$
  ____________________$$$$$$$$$$$
  __________________$$$____
  $$$__$$$
  __________$$$$$_$$______________$$$$$
  _________$$____$$_____________
  $$___$$$$
  __________$$___$_
  $$__________$o$______$
  __________$$$$$$_
  $________$$__________$$______________$$$$$$
  _______________$$____
  $___$$$$___$$_____$__________$$$$$$$$_$$$
  ________________$___
  $o$__$$$$___$$_____$_______$$$$__________$$
  ________________$$__
  $___________$______$___$$$$$_____________$$
  ________________$______
  $$______$$______$$$$$$$$__________$$$$$
  ________________$_____
  $$$$$$$$$$_______$$$____$$______$$$$$$
  ________________$$________
  $$$$$_______$$_$$____$$__$$$$
  _________$$$$$$$_$$$________
  $$_________$$$$____$$$$$
  ____
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$$__$____$$
  __
  $$$$______________$____$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$$
  _
  $$_________________$______$$$____$_____$$___$$$$
  $$__________________$_________________$$$_____$$$$
  _
  $______$$$$$$$$____$______________________$$$$$$$
  _
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____________________$$___$$
  _________________$$$$$$$$_______________
  $$$_____$
  ____________________
  $__$$$$$_________$$$$_______$
  ____________________
  $$____________$$$$$_________$
  ____________________
  $$$$$$$$$$$$$$$$____________$
  ____________________$___$$$$$$$_________________$
  ___________________$$___________$$$$$$$$_______$$
  ___________________$__________$$$______$$______$
  ___________________$________$$$_________$$$$__$$
  ___________________$______$$$___________$$$$$$$
  ___________________$$_____$$___________$$____$$
  ___________________$$_____$___________$______$$
  ____________________$$____$_______$$$_______$$
  _____________________$$$__$$$___$$$_$$$___$$$
  _______________________$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$
  _________________________$$$$$$$$$$$$
  _____________________$$$$_________$$
  ____________________$$___________$$
  ___________________$$___$$______$$
  ___________________$$____$$$$$$
  ___________________$$____$$


  ██████████───────████───
  ────
  ────────────────────
  ────
  ──███──────────────
  ────────────────────
  ──
  ██───█████──█████──████───


 • oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo<br>
  oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo<br>
  oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo<br>
  oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo<br>
  oooooooooooooooooooooooooooooooooooo0+oooooooooooooooooooooo<br>
  oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo<br>
  oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo<br>
  oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo<br>
  oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo<br>
  oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo<br>
  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
  B I S O U S▄ ❤ BI S OUS
  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄.


  ________________________$$$$
  ______________________$$$$$$$$$
  _____________________$$$_____$$$$_________$
  ____________________$$_________$$$$$$___$$$
  _________$$$$$$$$___$_____________$$$$$$$
  _______$$$$$$$$$$$$$$_______________$$_$$
  ______$$__________$$____________$$$$$__$
  ______$$_____________________$$$$$____$$
  ______$$__________________$$$$$_______$$
  ______$$_________________$$___________$$
  ______$_________________$$____________$$
  _____$$_______$$$$$$$$$$$_____________$$
  ____$$____$$$$$$$$___$$$______________$$
  ___$$__$$$$$__________________________$$
  $$$$$_$$_____________________________$$
  $$$$$$$_____________________________$$
  _____$$$$__________________________$$
  ________$$$$______________________$$
  __________$$$$_________________$$$$
  ____________$$$$$___________$$$$$

  ________________$$$$$$$$$$$$$$$
  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
  B I S O U S▄ ❤ BI S OUS
  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄.


 • yakhi tounsi 3aty hhhhhhhhhh fakir ou ji3nnnnnnnnnnnnnnnnnnn